Citroënov trajnostni pristop k vzdrževanju

Pooblaščena mreža servisov znamke Citroën v Sloveniji omogoča ponovno uporabo delov za vzdrževanje vozil v okviru projekta SUSTAINera, ki poteka na ravni skupine Stellantis. Nov pristop pa ni le okolju prijaznejši, ampak manj obremenjuje tudi denarnice lastnikov vozil.

Oznaka SUSTAINera v okviru skupine Stellantis, katere del je tudi znamka Citroën, označuje projekt ponovne uporabe nadomestnih delov vozil za varovanje okolja.
Citroën tako izpolnjuje prizadevanja za zmanjševanje obremenitev okolja tudi na področju vzdrževanja vozil in ne le pri uvajanju elektrificiranih ter za okolje manj obremenjujočih modelov vozil v svojo ponudbo.

SUSTAINera predstavlja pregledno, trajnostno in cenovno ugodno ponudbo izdelkov in storitev, ki ne ogrožajo ravni kakovosti, hkrati pa prispevajo k ohranjanju okolja z zmanjševanjem količine odpadkov in uporabe virov našega planeta. Oznaka velja za avtomobilske dele in dodatke ter predstavlja nov pristop k vzdrževanju in popravilu vozil.

Tomaž Kukovec, direktor poprodaje in nadomestnih delov za C Automobil Import d.o.o. in P Automobil d.o.o., ob tem izpostavlja: »Splošno znano je, da obnovljeni deli omogočajo do 50 odstotkov manj porabe energije pri proizvodnji in do 80 odstotkov manjšo porabo surovin. Pri tem je pomembno izpostaviti, da so ti deli enako kakovostni, hkrati pa z njimi vsi prispevamo k ohranjanju okolja. Na primer, v letu 2022 so pooblaščeni Citroënovi serviserji največkrat pri nas naročili obnovljene motorje, vbrizgalne šobe, turbo kompresorje, vztrajnike motorja, visokotlačne črpalke in EGR-ventile. Zagotavljanje kakovosti ponovno uporabljenih delov omogoča, da lahko te nadomestne dele serviserji uporabijo tudi za popravila vozil tekom veljavne tovarniške garancije ali jamstva. S tovrstnim odgovornim poslovanjem skupaj vstopamo v novo obdobje trajnosti, ki ustvarja boljšo prihodnost za naš planet.«

Koncept temelji na strategiji krožnega gospodarstva, ki obsega naslednje procese: ponovno izdelavo, popravilo, ponovno uporabo in recikliranje. Vse skupaj predstavlja sistem, ki je ob ugodnem vplivu na stroške proizvajalca oziroma dobavitelja in posledično stranke ključen za ohranjanje in varovanje okolja.

Ponovna izdelava pomeni, da se vsi rabljeni, obrabljeni ali okvarjeni deli razstavijo, pregledajo in ponovno sestavijo, pri čemer se vse komponente, ki niso podvržene obrabi, preprosto obdržijo in opravljajo svojo funkcijo še naprej. Čeprav niso edini, so primer takšnega procesa polprevodniki, ki so v današnjem času zelo aktualni predvsem zaradi situacije s surovinami na tržišču. V skupini Stellantis je trenutno na voljo 12.000 takšnih delov, večinoma elektronskih komponent, vključno s pogonskimi baterijami za električna vozila.

Redno vzdrževanje je ključnega pomena za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti, udobja, gospodarnosti in daljše življenjske dobe vozila.

Popravilo ali vsem poznan izraz »obnova« temelji na tem, da se obrabljeni deli popravijo in ponovno vgradijo v vozila tam, kjer sama tehnologija stroškovno in kakovostno upraviči ta način ponovne uporabe.

Ponovna uporaba zajema celotno področje nadomestnih delov, saj se ocenjuje, da je na trgu milijone sestavnih delov, ki so še v rabljenih vozilih in so še vedno v dobrem stanju. Lahko gre za poškodovana vozila, ki so izločena iz prometa, ali pa vozila, pri katerih zaradi okvar z ekonomskega vidika ne pride do popravila.

Recikliranje združuje vse naštete vrste ponovne uporabe, predstavlja pa veliko širši pojem. Temelji na tem, da se tudi odpadki iz proizvodnje in vozila, ki niso več namenjena za vožnjo, ponovno vključijo v proizvodni proces iz vidika surovin. Na tak način je bilo po podatkih skupine Stellantis v zadnjih šestih mesecih zbranih in ponovno uporabljenih več kot milijon recikliranih delov.

Glavni cilj je podaljšanje življenjske dobe vozil z ugodnejšim cenovnim pozicioniranjem delov za vozila ter vračanje materiala in izrabljenih delov v proizvodnjo. To pa pomembno prispeva k skupnemu cilju zmanjšanja onesnaževanja. Ta politika je ključna in izstopa tudi pri novem konceptnem večnamenskem družinskem vozilu Citroën Oli [all-ë], ki uporablja lahke in reciklirane materiale ter trajnostne proizvodne procese, je cenovno dostopno, ima daljšo življenjsko dobo in omogoča odgovorno recikliranje.

Citroën v Sloveniji za vzdrževanje vozil že danes ponuja bogat nabor obnovljenih, popravljenih ali rabljenih rezervnih delov, ki vključujejo tudi garancijo na material in storitev. Ob tem pa je ključnega pomena dvig ozaveščenosti, da takšni nadomestni deli omogočajo še eno življenjsko dobo vozila z zagotavljanjem enake kakovosti, kar pomembno prispeva k varovanju našega okolja.

Da bi bilo naše bližnje okolje še prijetnejše, pa pooblaščena mreža znamke Citroën v Sloveniji sodeluje tudi s Slovenskimi državnimi gozdovi pri pogozdovanju Krasa. Obiski Citroënovih servisov bodo zagotovili sredstva za kar 2.500 novih dreves. Lastniki vozil pa lahko ob zaključku servisa tudi poimenujejo drevo, ki bo posajeno z njihovo pomočjo.

Vsak obisk Citroënovega servisa bo prispeval tudi k bolj zelenemu Krasu.
Delite