Aktivno iskanje kadrov v panogi

V skupini Emil Frey že vrsto let tesno sodelujejo z različnimi tehničnimi šolami, ki so pomemben vir kadrov za podjetja v skupini. S sodelovanjem želijo tudi prispevati k pridobivanju teoretičnega znanja dijakov in ga nadgraditi s praktičnimi izkušnjami, ter jim v procesu predstaviti možnosti zaposlitve v podjetjih skupine. V okviru tega jim omogočajo opravljanje praktičnega pouka in vajeništva, prek programov mentorstva pa strokovno vodijo njihov poklicni razvoj.

Večkrat letno povabijo na obisk avtomobilskega mesta dijake različnih tehniških šol. Pred kratkim so v dveh zaporednih izobraževalnih dogodkih v šolskem centru skupine Emil Frey gostili 50 dijakov zaključnih letnikov Srednje tehnične šole iz Murske Sobote in 20 dijakov Strokovno izobraževalnega centra iz Ljubljane. Prvi del izobraževalnega dne je bil namenjen spoznavanju telematike in asistenčnih sistemov vozil ter vse bolj pomembni digitalizaciji v vozilih. V drugem delu so se dijaki razdelili po skupinah, glede na izbran izobraževalni program oziroma interes, in v manjših skupinah spoznavali različna področja servisne dejavnosti; poklice diagnostik, avtomehanik, ličar-klepar in servisni sprejemnik. Obiskali so servis osebnih vozil Mercedes-Benz, sprejem in servis vozil Fiat, Jeep, Alfa Romeo in Peugeot, mehanično delavnico za vozila Honda in Mitsubishi Motors, kleparsko-ličarsko delavnico in servis gospodarskih vozil Mercedes-Benz, na koncu pa ogled zaključili v šolskem centru.

Na osnovi pozitivnih odzivov so podoben dogodek organizirali tudi v Emil Frey Avtocentru Maribor, kamor so povabili dve skupini dijakov 2. letnika smeri avtoserviser Tehniškega šolskega centra Maribor. Po teoretičnem uvodu v telematiko ter predstavitvi asistenčnih sistemov in povezljivosti vozil, so se dijaki na praktičnih delavnicah preizkusili v bistvenih točkah servisnega procesa, od sprejema vozila, do diagnostike in mehaničnih popravil. Skozi interaktivne predstavitve in praktično delo so preverjali svoje veščine in znanje ter se pripravljali na prvi korak svoje karierne poti.

Načrtno seznanjanje s stroko in možnostmi za prihodnost
»Tehnični poklici so v naši panogi zelo iskani in cenjeni. Veseli smo, da lahko dijakom ponudimo možnost vpogleda v delovni proces poklicev, za katere se izobražujejo. Tovrstne dogodke izvajamo že vrsto let in vsakič znova smo navdušeni, kako dobro so sprejeti pri dijakih. Le tako lahko v živo spoznajo pomembnost in odgovornost svojega bodočega poklica, dobijo odgovore na vsa vprašanja, s katerimi se soočajo v času šolanja in spoznajo možnosti zaposlitve v naši skupini«, ob tem dodaja Barbara Rovan, direktorica upravljanja s človeškimi viri v skupini Emil Frey.

Profesorja Marko Godeša in Igor Skukan, ki na SIC Ljubljana poučujeta avtoelektriko in avtodiagnostiko, sta ob obisku poudarila prednosti sodelovanja s podjetji, kjer lahko dijaki pridobijo prve praktične izkušnje, spoznajo bodoče delovno okolje in pomembnost tehničnih poklicev. Kljub prizadevanjem šole, da bi svojim dijakom posredovala čim več znanja, imajo pogosto premalo časa, manjka pa jim tudi učnih sredstev. Prav zato je izvedba takšnih dogodkov za njih še posebej dobrodošla.

Iskanje novih zaposlenih je za marsikatero podjetje velik izziv
Skupina Emil Frey, ki zastopa dvanajst avtomobilskih znamk in tri znamke gospodarskih vozil, ponuja vrsto zaposlitvenih priložnosti na področju tehničnih poklicev; od avtomehanikov, avtokleparjev, ličarjev, diagnostikov, sprejemnikov, tehničnih svetovalcev, kot tudi poklicev na področju zalednih služb. Zaradi nenehnega razvoja novih tehnologij v zadnjem času ponujajo tudi priložnosti za zaposlitev specialistov za visokonapetostno elektriko in gorivne celice, ter visokokvalificiranih inženirjev tehničnih strok.

Kot poudarjajo v skupini z razvejano organizacijsko strukturo podjetij ponujajo širok razpon različnih delovnih mest, priložnosti za menjavo karierne poti in možnosti napredovanja. Svojim zaposlenim nudijo raznovrstna strokovna in tehnična izobraževanja, razvoj veščin, organizirane športno-sprostitvene dejavnosti. V skupini so predani stalnemu izboljševanju in razvoju kadra, saj so prav ljudje tisti, ki ustvarjajo resnično vrednost v podjetju. Zato v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto
izvajajo tudi 9-mesečni program Akademije Talentov, ki je namenjen motiviranim in talentiranim posameznikom, ki predstavljajo potencialni vodstveni kader. Program omogoča razvoj vodstvenih kompetenc in širše razumevanje ključnih vidikov poslovanja. (mpo/foto Emil Frey)

 

Delite