Brez znanja tudi talent ni dovolj

V avtomobilski panogi tehnologija že nekaj let skokovito napreduje in brez ustreznega znanja oziroma njegovega rednega osveževanja mehaniki ne morejo več zagotavljati kakovostnih storitev. Podobno velja tudi za ličarje, saj se je ponudba avtomobilskih barv močno povečala, spremenila pa se je tudi tehnologija dela.

Za pristop k delu z miselnostjo »saj nekaj delamo že desetletje ali več in bo dobro tudi še za naslednje desetletje« v avtomobilski panogi preprosto ni več prostora. Redno spremljanje novosti in dodatno izobraževanje sta nuja, ne le prednost. Podobno, kot še vedno prepogosto ugotavljajo ponudniki rezervnih delov, da do reklamacij pri popravilih nemalokrat prihaja zaradi napačne vgradnje, pa je lahko zaradi neznanja slabše opravljeno tudi ličarsko delo.

Slabim rezultatom pa se je mogoče dokaj preprosto izogniti, saj ponudniki barv pogosto zagotavljajo tudi ustrezna izobraževanja ali vsaj spoznavanja z novimi materiali in tehnikami dela. Dragocen vir podatkov pa so tudi različni računalniški programi, ponavadi neposredno povezani z aktualnimi bazami podatkov na spletu, ter vsem dostopna navodila za delo, ki jih zagotavljajo proizvajalci barv ali njihovi prodajalci.

Končni rezultat dela ličarjev ni odvisen zgolj od njihovega talenta in veščin, ampak tudi od znanja in dobrega poznavanja vseh materialov, ki so na voljo za delo.

Informacije so na voljo
Eden izmed njih je tudi Standox, ki je letos septembra pod imenom Standopedia odprl posebne spletne strani www.standox.com/standopedia. Po besedah proizvajalca Standopedia zagotavlja tehnične informacije in nasvete ličarjem, tako tistim, ki šele začenjajo profesionalno pot, kot tudi tistim, ki želijo dopolniti ali pa le osvežiti svoje znanje. Zaenkrat je na spletnih straneh na voljo le nekaj nasvetov, a v prihodnosti nameravajo vsebino še krepko okrepiti.

Standopedia je spletna nadgradnja sicer vsebinsko precej bogatejše strokovne knjižnice desetih publikacij z imenom Standothek, v katerih so podrobneje razložene različne teme, od pomena in načinov priprave podlag za kakovostno delo, prek dela z različnimi barvami, na različnih podlagah, do razlogov za napake in njihovo odpravljanje. Posebej pa so obdelani tudi nasveti za varno delo, za iskanje ustreznih odtenkov, delo s strankami, uporabo baze podatkov in mešanja receptur, pa tudi, kako se lotiti barvanja prestižnih ali starodobnih vozil.

Uporaben vir podatkov in nasvetov za delo so tudi knjižice iz serije Standothek. Originali so v angleščini, nekaj pa jih je prevedenih tudi v slovenščino.

Znanje za boljše rezultate
Omenjene vire podatkov in nasvetov je seveda smiselno izkoristiti, nenazadnje tudi zato, ker so dostopni prav vsem in so brezplačni. Še več dragocenega znanja pa je mogoče dobiti na različnih izobraževanjih, ki jih organizirajo proizvajalci izdelkov za ličarske delavnice ali njihovi lokalni zastopniki. Na ta način lahko ličarji spoznajo nove izdelke in tehnike, s katerimi se bodo uspešno lotili dela z najnovejšimi izdelki in dosegli boljše rezultate, kar pomeni tudi bolj zadovoljne stranke in bržkone več prometa v ličarski delavnici. (mkr/Standox)

Ličarji morajo dobro poznati tudi področje varstva pri delu, saj lahko različni laki in ostala sredstva za delo prinašajo tudi nove nevarnosti za zdravje.

 

Delite