Drugo življenje avtomobilskih baterij

Na konferenci Renault eWays, novi prireditvi, ki je posvečena mobilnosti brez izpustov, je Skupina Renault predstavila novi konkretni rešitvi za upravljanje z energijo.

S projektom naprednega hranilnika energije Advanced Battery Storage v Franciji in projektom SmartHubs v Veliki Britaniji začenja Skupina Renault dva pomembna evropska projekta, v katerih bodo uporabljeni avtomobilski akumulatorji v drugem delu njihove življenjske dobe.

Namen obeh projektov je upravljanje razkoraka med porabo in proizvodnjo električne energije s ciljem povečanja deleža energije iz obnovljivih virov v energetskem sistemu. To pomeni vzdrževanje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem v električnem omrežju s vključevanjem različnih virov energije z nihajočo zmožnostjo proizvodnje.

S hranilniki energije je mogoče preprečiti motnje v oskrbi oziroma bolje izkoristiti naravne vire.

Preprečevanje motenj v oskrbi
V Renaultovi tovarni Georges Besse v Douaiju v Franciji so namestili prvi napredni hranilnik energije Advanced Battery Storage, ki ga je dobavilo podjetje NIDEC ASI, povezovalni partner in ponudnik rešitev shranjevanja. Ta projekt je del strategije Skupine Renault, ki načrtuje razvoj pametnega električnega ekosistema za energijski prehod.

Novi projekt temelji na ugotovitvi, da že najmanjša razlika med porabo in ponudbo energije sproži motnje, ki lahko ogrozijo stabilnost frekvence električnega omrežja. Stacionaren hranilnik energije tako omogoča uravnavanje in stabiliziranje omrežja s polnjenjem akumulatorjev, ko je poraba majhna, in vračanjem energije iz akumulatorjev v omrežje, kadar je poraba velika.

Hranilnik Advanced Battery Storage je sestavljen iz akumulatorjev električnih avtomobilov, ki so zbrani v zabojnikih na več krajih v Franciji, skupna zmogljivost sistema pa naj bi dosegla blizu 50 MWh. V tovarni Douai je nameščena zmogljivost 4,7 MWh z uporabo akumulatorjev v drugem življenjskem obdobju, prav tako pa tudi novih akumulatorjev, ki so tako shranjeni za kasnejšo uporabo v poprodaji.

Hranilniki so zasnovani tako, da omogočajo lahko vzdrževanje.

Čistejša in cenejša energija
Projekt SmartHubs v sodelovanju s Connected Energy poteka v britanski grofiji West Sussex. Tam bodo akumulatorji iz električnih vozil Renault v svojem drugem življenjskem obdobju delovali skupaj z drugimi tehnologijami kot del lokalnega energetskega sistema, ki bo zagotovil čistejšo in cenejšo energijo za socialna bivališča, transport, infrastrukturo, zasebna domovanja in lokalna podjetja. Akumulatorji v drugem življenjskem obdobju bodo vgrajeni v posebej zasnovane hranilnike E-STOR podjetja Connected Energy.

Projekt SmartHubs obsega namestitev več hranilnikov E-STOR z zmogljivostjo po 360 kWh ob industrijske obrate in trgovske stavbe. Nekateri od njih bodo povezani s sončnimi elektrarnami in polnilnimi mesti za električna vozila, kar po pripomoglo k zmanjševanju stroškov energije in optimiziralo uporabo energije iz obnovljivih virov.

Prav tako bo nameščen velik hranilnik E-STOR z vgrajenimi približno 1.000 akumulatorji v drugem življenjskem obdobju in zmogljivostjo 14,5 MWh električne energije, ki se bo hitro polnil in praznil in tako pomagal uravnoteževati omrežje. Shranjeval bo dovolj energije za celodnevno oskrbo 1.695 povprečnih domov. Projekt SmartHubs je eden izmed štirih projektov, ki jih je zagnala britanska vlada z namenom, da pomaga snovati energetske sisteme prihodnosti. (mpo/foto Renault)

Delite