Moon charge tudi na gorenjski avtocesti

Uporabniki storitve Moon charge bodo lahko električna vozila polnili tudi na ultrahitrih polnilnicah Ionity na avtocesti pri Radovljici. Mreža ultrahitrih polnilnic Ionity po Sloveniji se namreč s pomočjo znamke Moon uspešno širi. Dosedanjim lokacijam pri Ilirski Bistrici, Mariboru, Kopru in Smedniku sta se konec lanskega leta pridružili še obe počivališči (tako v smeri proti Ljubljani kot proti Jesenicam) na gorenjski avtocesti pri Radovljici.

Projekt se je začel leta 2020, ko se je družba Ionity dogovorila za postavitev polnilnic na počivališčih OMV. Zanje so nato pri znamki Moon pripravili celoten projekt in dokumentacijo ter začeli pridobivati zahtevana dovoljenja oziroma sprožili potrebne upravne postopke.

Sama gradnja se je, potem ko je Ionity za izvajalca gradbenih in drugih del izbral podjetje Porsche Slovenija oziroma znamko Moon, s pomočjo podizvajalcev začela junija lani in končala septembra istega leta. Na vsaki strani avtoceste so postavili po dve polnilnici (vsaka ima en 350-kilovatni priključek) in pripravili vse potrebno – od gradbenih del do vseh inštalacij – za hitro postavitev dodatnih, ko se bo za to pokazala potreba.

Od konca leta 2021 so te polnilnice na voljo tudi uporabnikom storitve Moon charge, ki tako svoje kartice in aplikacije lahko uporabljajo na več kot tristo polnilnicah v Sloveniji in preko 1700 polnilnicah Ionity po Evropi. (mpo/foto Porsche Slovenija)

 

Delite