Renault bo preizkušal dvosmerno priklapljanje EV

Skupina Renault začenja prve poskuse z dvosmernim (obrnljivim) polnjenjem v velikem obsegu. Posebnost uporabljene tehnologije za izmenični tok je namestitev obrnljivega polnilnika v vozila, zaradi česar je potrebna le enostavna in cenovno ugodna prilagoditev obstoječih polnilnih mest.

Tekom letošnjega leta bo v Evropi v uporabo uvedenih petnajst vozil Zoe s funkcijo dvosmernega priklopa na električno omrežje, da bi Skupina Renault s tem razvila prihodnje ponudbe obrnljivega polnjenja in da bi s pomočjo sodelujočih partnerjev pripravili temelje za prihodnje standarde.

Poskusna projekta sta stekla v Utrechtu na Nizozemskem (v ekosistemu We Drive Solar) in na otoku Porto Santo na portugalskem otočju Madeira (v sodelovanju z dobaviteljem energije Empresa de Electricidade da Madeira). Tema dvema bodo sledili še poskusni projekti v Franciji, Nemčiji, Švici, Švedski in Danski.

»Skupina Renault s to pobudo povsem izpolnjuje svojo vlogo vodilnega ponudnika električne mobilnosti za vse in akterja energijskega prehoda. Prenos energije iz vozila v omrežje je ključni steber pametnih električnih ekosistemov, ki jih je postavila Skupina Renault. Izbrana je bila v vozilo vgrajena tehnologija, ki med drugim optimizira strošek polnilnih mest in tako olajšuje razvoj v velikem obsegu,« je dejal Gilles Normand, direktor Skupine Renault za električna vozila.

Prednosti dvosmernega polnjenja
Načelo dvosmernega pretoka energije ali drugače rečeno obrnljivega polnjenja ali pretoka energije iz vozila v omrežje (vehicle-to-grid), uravnava polnjenje in praznjenje akumulatorja v električnem vozilu glede na potrebe uporabnika in dane ponudbe električne energije v omrežju.

Polnjenje je najbolj intenzivno, kadar je v omrežju presežna ponudba električne energije, kar je zlasti ob konicah proizvodnje iz obnovljivih virov. Vozila pa so zmožna tudi predajanja energije v omrežje v konicah porabe. Električna vozila tako lahko služijo kot začasni shranjevalniki viškov energije in s tem postajajo ključen vzvod pri razvoju oskrbe z energijo iz obnovljivih virov.

Na ta način električno omrežje optimizira dobavo energije iz lokalnih obnovljivih virov in zmanjšuje stroške infrastrukture. Hkrati so uporabniki deležni bolj zelene in gospodarne porabe elektrike in so finančno nagrajeni za prispevek k učinkovitemu delovanju električnega omrežja.

Več o Renaultovih projektih na področju električne mobilnosti je možno najti na posebni spletni strani v angleščini –(https://easyelectriclife.groupe.renault.com/en/). (mpo/foto Renault)

Ko je proizvodnja energije večja od povpraševanja (levo) se baterije vozil polnijo. Ko je povpraševanje večje od proizvodnje (desno) pa se lahko energija shranjena v baterijah vozil vrača v omrežje.

 

Delite