Renaultov sistem za shranjevanje elektrike

Skupina Renault je najavila uvedbo programa Advanced Battery Storage, v okviru katerega bodo zgradili stacionarni sistem za shranjevanje električne energije z uporabo akumulatorjev električnih vozil.

Sistem bo imel shranjevalno zmogljivost najmanj 60 MWh in bo tako največji tovrstni sistem v Evropi doslej. Prve naprave bodo na začetku leta 2019 namestili na treh mestih v Franciji in Nemčiji: v Renaultovih tovarnah Douai in Cléon ter v nekdanjem obratu na premog v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija.

Zmogljivost shranjevalnika bodo potem postopoma povečevali, dokler ne bo vanj povezanih 2.000 akumulatorjev električnih vozil. Na tej stopnji bo sistem dosegel, bolj verjetno celo presegel, zmogljivost 60 MWh, kar ustreza dnevni porabi mesta s 5.000 gospodinjstvi.

Shranjevanje in poraba ob pravem času
Namen sistema je upravljanje z razlikami med porabo in proizvodnjo energije v danem času, da bi lahko povečali skupni delež električne energije iz obnovljivih virov.

To pomeni ohranjanje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem v električnem omrežju ob vključevanju raznih virov energije z nihajočimi proizvodnimi zmogljivostmi. Najmanjša razlika med porabo in proizvodnjo namreč sproža motnje, ki lahko ogrozijo stabilnost frekvence gospodinjskega toka (50 Hz).

»Namen naše rešitve stacionarnega shranjevalnika je izravnavanje teh razlik, saj ob pojavu neravnovesja v omrežju vanj začne oddajati shranjeno električno energijo in tako izravna neravnovesja,« je ob predstavitvi dejal Nicolas Schottey, direktor programa New Business Energy v Skupini Renault.

Vključevanje novih virov energije
S pomočjo pri ohranjanju ravnovesja v električnem omrežju bo stacionarni shranjevalnik prispeval k ekonomski privlačnosti nizkoogljičnih energijskih virov.

Stacionarni shranjevalnik bo zgrajen iz akumulatorjev električnih vozil, združenih v zabojnike. Uporabljeni bodo akumulatorji v drugem življenjskem obdobju.

V okviru programa »Advanced Battery Storage« je Skupina Renault združila moči z več partnerji, med katerimi so tudi La Banque des Territoires, Mitsui Group, Demeter (preko le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports) in The Mobility House.

Kako deluje pametni električni ekosistem
Pametno polnjenje (smart charging) svoje delovanje prilagaja potrebam uporabnikov in ponudbi električne energije v omrežju. Polnjenje je na najvišji ravni, kadar ponudba električne energije presega povpraševanje, na primer v konicah proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov.

Polnjenje se prekine, kadar povpraševanje preseže ponudbo električne energije v omrežju. Tako optimizira dobavo lokalne energije iz obnovljivih virov.

Ob obratnem polnjenju so električna vozila zmožna električno energijo oddajati v omrežje v času konične porabe. Poleg tega, da se polnijo pametno, električna vozila tako služijo tudi kot začasni shranjevalniki energije za omrežje.

Ko akumulatorji odslužijo prvi del svoje življenjske dobe v električnih vozilih, imajo še vedno zmožnost shranjevanja znatne količine električne energije.

Renault lahko to zmožnost izkoristi v manj zahtevnem okolju, na primer stacionarnem shranjevalniku energije. S tem drugim življenjskim obdobjem akumulatorja lahko Renault danes pokrije cel spekter potreb po shranjevanju energije, od družinskih hiš in pisarniških stavb, do tovarn, šol in stanovanjskih blokov, celo polnilnih mest za električna vozila. (mkr/foto Renault)

Delite