Tekočine v menjalniku zahtevajo nego

Tehnologija samodejnih menjalnikov je v zadnjih desetletjih izrazito napredovala. Postali so učinkovitejši in zanesljivejši, izdelovalci pa pogosto omenjajo tudi daljše servisne intervale, kar kupcem zveni še posebej privlačno. Vendar pa so ti intervali v praksi odvisni predvsem od intenzivnosti uporabe in ko je čas za posege na menjalnikih, je modro izbrati strokoven pristop. Eno izmed takšnih poti prestavlja program MotulEvo.

Ponudba avtomobilske industrije je v veliki meri zasnovana na rezultatih raziskav zadovoljstva potrošnikov, kakršne izvaja recimo agencija JD Power. Izsledki med drugim jasno kažejo, da želijo potrošniki avtomobil, ki zahteva malo ali sploh nič vzdrževanja. V želji, da bi potrošnikom zagotovili tak idealni avtomobil, so proizvajalci v zadnjem desetletju znatno podaljšali tudi intervale vzdrževanja.

Proizvajalci uporabljajo draga in visokokakovostna maziva za motor in menjalnik, ki morajo ustrezati zahtevam po podaljšanih servisnih intervalih. Takšna odločitev seveda temelji bolj na tržnih usmeritvah, s strojnega vidika pa ni najbolj modra, saj pogosto velja samo za prva leta življenja avtomobila.

Sodobni samodejni menjalniki bodo delovali učinkoviteje in dlje ob ustrezni strokovni oskrbi.

Vzdrževanje za daljšo življenjsko dobo
V zadnjih letih se potrošniki sicer pogosteje odločajo, da vzdrževanje vozil zaupajo neodvisnim servisnim delavnicam. Ta pojav temelji zlasti na želji po znižanju stroškov vzdrževanja, a hkrati tudi zaradi želje po podaljšanju življenjske dobe avtomobila. Vse več lastnikov vozil namreč spoznava, da lahko to dosežejo predvsem z rednim vzdrževanjem motorja in drugih sistemov prenosa v vozilu.

Maziva, še zlasti tista, ki se uporabljajo kot olja v mehanskih menjalnikih ali tekočine v sistemih prenosa v sodobnih avtomatskih menjalnikih (ATF), vsebujejo veliko zapletenih dodatkov, ki povečajo zmogljivost in izboljšajo njihove lastnosti. S časom in seveda s prevoženimi kilometri pa ti dodatki oslabijo in učinek maziva se močno zmanjša.

Življenjske dobe tekočin za sisteme prenosa žal ni mogoče točno določiti. Odvisna je namreč od uporabe vozila in načina vožnje, pa tudi od okoljskih razmer, kot so zunanja temperatura, onesnaženost, vlažnost in podobno. Osnovni proces, ki znatno skrajša življenjsko dobo maziv, je oksidacija, njena stopnja pa se znatno zviša pri visokih temperaturah in povečani onesnaženosti.

Manjša učinkovitost tekočine za sistem prenosa vodi do zmanjšane sposobnosti varovanja sistema prenosa in slabšega delovanja, kar se slej ko prej konča z mehansko okvaro. Kovinski mikrodelci, ki se odluščijo s površine sistema prenosa, namreč med drugim povzročajo zmanjšano viskoznost maziva.

Zaradi tehničnih značilnosti posameznih menjalnikov je treba izbrati zanje tudi ustrezna čistila oziroma maziva.

Ustrezna viskoznost je pomembna
Glede na to, da se tekočine za avtomatske menjalnike ne uporabljajo samo kot maziva, ampak tudi kot hidravlične tekočine za delovanje menjalnika, vsaka sprememba viskoznosti povzroča znatne motnje v delovanju.

Redno menjavanje tekočin je tako nujno za pravilno delovanje sistema prenosa in podaljšanje njegove življenjske dobe. Težave, ki nastanejo v avtomatskih menjalnikih zaradi zanemarjanja vzdrževanja, so zakasnitve pri menjavanju prestav, nenadno ali neželeno prestavljanje ter hrup in tresenje menjalnika med parkiranjem.

Žal pa nestrokovna menjava tekočin za sisteme prenosa brez primerne opreme privede samo do delne dopolnitve maziva in dodatkov ter ni dovolj temeljita za doseganje želenih rezultatov. Če se ne zamenja vsega maziva in učinkovito odstrani delcev kovine in ostalih onesnaževal iz sistema, ti ostanki še naprej obremenjujejo in zmanjšujejo učinkovitost delovanja nove tekočine.

Le popolna zamenjava tekočin za sisteme prenosa, z uporabo posebne opreme, odstrani vsa onesnaževala in nečistoče iz avtomatskih sistemov prenosa in hidravličnega nadzora. S popolno zamenjavo se znatno izboljša okolje, v katerem nova tekočina deluje, s tem pa tudi splošno delovanje sistema prenosa, s čimer se je mogoče izogniti dodatnim popravilom ter doseči podaljšanje življenjske dobe mehanskega sklopa.

Le z ustrezno opremo je mogoče zagotoviti učinkovito in kakovostno menjavo maziv v samodejnih menjalnikih.

Za uspeh je nujno strokovno znanje
Avtomatski sistemi prenosa so sestavljeni iz zapletenih in dovršenih mehanizmov, ki so dragi, za njihovo vzdrževanje pa sta potrebna strokovno znanje in posebna oprema. Poleg »preproste« zamenjave tekočin je v mnogih primerih treba zamenjati filter in tesnilni material. Poklicni mehaniki sicer razmeroma lahko pridejo do primerne opreme, dostop do strokovnega znanja in izobrazbe pa je omejen ter je zanj treba nameniti veliko denarja in časa, kar predstavlja velik izziv zlasti za neodvisne servisne delavnice.

Pri Motulu so prav po meri teh delavnic kot najučinkovitejšo rešitev zasnovali projekt MotulEvo, ki je zaščitni znak strokovnega vzdrževanja avtomatskih sistemov prenosa tako za poklicne vzdrževalce kot za lastnike vozil.

MotulEvo poleg ustrezne opreme – prilagojene potrebam vsakega posameznega vzdrževalca – vključuje tehnično in praktično usposabljanje mehanikov, možnost dostopa do tehničnih podatkov, spletno podatkovno bazo s podrobnimi informacijami o procesu vzdrževanja, tehnično podporo (vročo linijo) ter podporo na komercialni in tržni ravni.

Pri Motulu poudarjajo, da omogoča sodelovanje v programu MotulEvo razširitev poklicne dejavnosti in zagotavljanje strokovnega vzdrževanja sodobnih avtomatskih sistemov prenosa, vključno z brezstopenjskimi menjalniki (CV) in menjalniki z dvojno sklopko (DSG, DCT, TCT itn.).

MotulEvo tako ni zgolj ponudba posebne opreme neodvisnim servisom, ampak tudi učinkovita rešitev težav, ki se pojavljajo pri avtomobilih, katerih lastniki mislijo, da lahko tekočine v njihovem avtomatskem sistemu prenosa zdržijo 100.000 kilometrov, ne da bi se to poznalo pri učinkovitosti in vplivalo na stanje v samodejnem menjalniku. (mpo/foto Motul)

 

 

Delite