Zimska služba prinaša številne izzive

Pred uradnim začetkom zimske sezone je v AMZS-jevem Centru varne vožnje na Vranskem potekal dogodek Zaplužimo v novo sezono, na katerem so se v prvem tovrstnem spretnostnem preizkusu pomerili vozniki snežnih plugov. Prva tri mesta so si prislužili vozniki DARS-ovih snežnih plugov.

Sočasno je potekala okrogla miza, na kateri so strokovnjaki z Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), Družbe RS za avtoceste (DARS d.d.), Policije, AMZS, Občine Kamnik, Pomgrada d.d. in Agencije RS za okolje ugotavljali, ali klimatske spremembe spreminjajo tudi zimsko službo.

Uspeh zahteva veliko znanja in koordinacije
Glavni namen dogodka Zaplužimo v novo sezono, ki ga je v sodelovanju z DARS in DRSI organiziral EDUCENTER, je bil opozoriti širšo in strokovno javnost o pomenu izvajanja zimske službe ter o izzivih, s katerimi se upravljavci cest in izvajalci zimske službe vsako sezono soočajo pri svojem delu.

Kot je izpostavila namestnica direktorja DRSI Ljiljana Herga, je za uspešno izvajanje zimske službe potrebnega veliko znanja in koordiniranega dela. Tako na primer količine soli, ki so potrebne za posipavanje, določajo glede na temperature in stanja vozišča (zlasti količine ledu in snega na vozišču). Pomembni sta tudi vlažnost zraka in gostota prometa.

Herga je poudarila tudi pomen tesnega sodelovanja med odgovornimi nosilci zimske službe in meteorološko službo, saj se lahko vremenske razmere kljub natančnim napovedim hitro spremenijo, se pa tudi na posameznih mestih oziroma mikrolokacijah razmere in pogoji močno spreminjajo. To velja predvsem za mesta, kjer je v bližini cest vodotok. Vsi ti dejavniki – od vrste vozišča in njegove temperature, vlažnosti zraka, vrste padavin in obremenjenosti ceste – tako vplivajo na stanje ceste v zimskem času.

Vozniki lahko tudi sami vplivajo na uspeh
Velika odgovornost je tudi na voznikih samih. Vodja službe za upravljanje prometa in prometne varnosti v družbi DARS Ulrich Zorin je zato voznike pozval, naj se v času zimskih razmer in še posebej napovedanega sneženja na pot odpravijo samo s predpisano zimsko opremo, upoštevajo prometno signalizacijo, ostanejo strpni in vožnjo prilagodijo razmeram na avtocesti.

Da pa bi zmanjšali neljube dogodke, ki so povezani s tovornimi vozili, je Zorin predstavil tudi nekaj novosti: »Med novostmi zimske službe na avtocestah in hitrih cestah bo izločanje tovornih vozil v primeru zahtevnejših zimskih razmer, saj bosta Policija in cestninski nadzor družbe DARS nadzor z avtocestnih počivališč prenesla na traso avtocest. Ob dosedanjih že znanih lokacijah izločanja na odstavne pasove na posameznih odsekih letos dodatno uvajamo tudi izločanje na odseku štajerske avtoceste Šempeter–Arja vas, in sicer tako proti Ljubljani kot proti Celju, na razdalji več kot pet kilometrov v vsako smer.«

Letošnja novost je tudi testni portal za čiščenje snega in ledu s streh tovornih vozil in priklopnikov na počivališču Murska Sobota – sever, to je iz smeri Madžarske proti Mariboru, kjer je tudi eden najmočnejših tokov tranzitnega tovornega prometa. Če bodo vremenske razmere ustrezne, bo DARS lahko ugotovil, kako bo ta novost na slovenskih avtocestah delovala. Odziv voznikov tovornih vozil bo na testnem portalu meril tudi vgrajen števec za beleženje števila uporabnikov. Na podlagi rezultatov pa bo DARS prihodnjo pomlad pripravili predlog postavitve takšnih portalov še na nekaterih drugih možnih lokacijah na slovenski avtocestni mreži.

Nepredvidljivost vremena še vedno podcenjena
Ivan Kapun s Policije pa je spomnil na zakonske določbe, ki veljajo pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive in morajo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, računati na možne hitre spremembe voznih razmer. Poudaril je, da je v spremenjenih voznih razmerah temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar je treba poskrbeti pravočasno.

Zima je vsako leto nepredvidljiva, zato so ključnega pomena dobre in pravočasne priprave, vseeno pa so se sogovorniki na okrogli mizi strinjali, da se s klimatskimi spremembami spreminja tudi zimska služba. Bili so tudi enotnega mnenja, da je sodelovanje med pristojnimi službami na visoki ravni, kar prinaša boljši zimski servis za uporabnike cest.

Po zagotovilih nekaterih udeležencev posveta so upravljavci in izvajalci zimske službe na sezono dobro pripravljeni, redno tehnološko posodabljajo opremo in sledijo spremembam ključnih podnebnih trendov z dodatnimi tehnološkimi izboljšavami.

DARS ima najboljše voznike snežnih plugov
Na spretnostnem preizkusu v pluženju s snežnimi plugi se je pomerilo šest ekip voznikov, ki so se preizkusili v šestih različnih disciplinah. Izkazalo se je, da je imela strokovna komisija AMZS težko nalogo pri podeljevanju ocen, saj so bili vsi vozniki snežnih plugov odlično pripravljeni in spretni pri premagovanju ovir na poligonu. Najbolje so se izkazali vozniki družbe DARS. Kristalni pokal pa je prešel v roke Boštjanu Verešu, vozniku strojniku iz avtocestne baze Murska Sobota. (mpo/foto DARS)

Zmagovalci spretnostnega preizkusa: 1. mesto – Boštjan Vereš (sredina), 2. mesto – Stojan Pernat (levo), 3. mesto – Gabrijel Petrovčič (desno)

 

Delite